Три клучни промени за жени кои посакуваат успех

Престанете да се извинувате

Доколку сте погрешиле, извинете се. Но доколку тоа е нешто што постојано го изговарате без причина, време е да престанете, така ја гуните својата моќ. Опкружувањето треба да ве слуша на друг начин, обидете се да најдете нешто помеѓу топлина и директност.

Бидете креатор на својата среќа

Приликите мора да ги стварате сами и да се изборите за место во деловниот свет. Едукација, контакти, посета на конференции се особено значајни за развојот на кариерата.

Обидете се да го промените ставот кон неуспехот

Жените често неуспехот го доживуваат лично. Се плажат да ризикуваат и да донесуваат тешки одлуки.

Она што треба да го направите е да делувате кон промена на размилувањето и да развиете свест дека токму низ неуспехот и грешките најдобро се учи и тие се правиот пат кон успехот.